Regulament concurs

1.SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale campaniei, inițiat și suportat de către Centrul Medical Sf. Gheorghe, prin intermediul platformei de Facebook.

Participarea la concurs constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

2.PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul constă în acordarea a două implanturi dentare 100% gratuite cu tot cu manopera de inserare pentru doi câștigători distincți. Cei doi beneficiari vor întra în posesia cadoului în momentul efectuării manoperei de către personalul medical de la Centrul Medical Sfântul Gheorghe, Iași. Premiile nu includ alte tipuri de tratamente dentare necesare, costurile acestora fiind suportate de către beneficiari.

Premiul este acordat la locația Centrul Medical Sf. Gheorghe, Iași și poate fi revendicat în termen depână la 90 de zile de la data acceptării acestuia de către beneficiar.

Se desfășoară în perioada 13.04.2023 – 23.04.2023 până la 23:59, prin intermediul  paginii de socializare Facebook Centrul Medical Sf. Gheorghe.

3.DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la concurs este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

Nu pot participa la concurs, chiar daca îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului.

4.DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorii concursului  sunt aleși în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, prin intermediul unui program de software.

Daca câștigătorii extrași nu îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va organiza o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorilor se va face la data de 24.04.2023, iar rezultatul vă fi anunțat prin intermediul paginii de socializare Facebook. Câștigătorul va contacta Organizatorul în termen de cel mult 5 zile de la data anunțului, pentru revendicarea premiului.

5.CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE CAMPANIE În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a concursului, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: contact@medicalsfgheorghe.ro